ТАНЫ ҮС 3 ДАХИН ӨТГӨРӨХ БОЛОМЖТОЙ
ТАНЫ ҮС 3 ДАХИН ӨТГӨРӨХ БОЛОМЖТОЙ

2022-11-03 08:26

Эрүүл, хэвийн ургалттай үс нь нэг унаас 3-4 ширхэг үс ургасан байдаг.Нэг угнаас 1-2 ургалттай болсон үед үс шингэрч харагддаг.Дээрх зургаас харж байгаачлан нэг юмуу хоёр ширхэг үс нь унахад хажууд нь онгорхой нүх гарч байна. Энэ нь уг суларсан гэсэн үг юм.

Хүний үсэнд амьдралын мөчлөг гэж байдаг бөгөөд 3-5 жилийн хугацаанд ургасан үс унаж, оронд нь шинэ үс нөхөж ургадаг. Дээрх зураг дээр шинэ үс нөхөж ургаагүй байна. Нөхөж ургахгүй байвал үлдсэн 2 ширхэг үс нь ч сулраад унахад хялбар болдог.


Үс яагаад амьдралын мөчлөгийн дагуу нөхөж ургахаа байдаг вэ?

Ихэнхи хүмүүс нас, стресстэй холбож ойлгодог. Гэвч Бивер Салон дээр ирж оношлуулж байгаа ихэнхи шингэрсэн үсний шалтгаан ХУЙХНЫ БАЛАНС АЛДАГДАЛТ, ХУЙХНЫ БОХИРДОЛТОЙ холбоотой байна.


Үс нь унасаар, шинэ үсний ургалт огт байхгүй болж доорх зураг шиг үсний сүв нь бөглөрөх тохиолдол ч их байна.