Хүргэлт өдөр бүр захиалга баталгаажсанаас хойш 24-48 цагийн дотор хийгдэж байна. Орон нутаг руу унаанд тавьж явуулна. Хот дотор хүргэлт 6000₮, хот хоорондын төлбөрийг бараагаа хүлээж авахдаа жолоочтой нь тооцоо хийнэ. Хүргэлтийн явцыг ebuuhia.com сайтаар дугаараа бичин шалгах боломжтой. Хэрэв хот доторх хүргэлт нь хүргэлтийн бүсээс гарах бол нэмэлт төлбөр төлөх ба жолоочид нэмэлт төлбөрийг өгнө. Зуслан гэх мэт хотоос гарсан тохиолдолд.

see more

ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ

100% төлбөр шилжүүлж байж захиалга баталгаажиж, хүргэлт хийгдэх болохыг анхаарна уу.

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл