Хүргэлт өдөр бүр захиалга баталгаажсанаас хойш 24-48 цагийн дотор хийгдэж байна. Орон нутгийн захиалгыг шуудангаар илгээх ба шуудангийн төлбөр 7900₮ болох бөгөөд БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНЭ + 7900₮ гээд нийлбэр дүнг шилжүүлнэ үү. Хэрэв хот доторх хүргэлт нь хүргэлтийн бүсээс гарах бол нэмэлт төлбөр төлөх ба жолоочид нэмэлт төлбөрийг өгнө. Зуслан гэх мэт хотоос гарсан тохиолдолд.

ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ

100% төлбөр шилжүүлж байж захиалга баталгаажиж, хүргэлт хийгдэх болохыг анхаарна уу.

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2023 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл